Com il·lustrador ha treballat per les editorials Bruguera, Toray i Walt Disney,  il·lustran comics i contes infantils.